Ile chcesz pożyczyć? Od 500 do 20000 złotych
0
Okres pożyczki Od 1 do 24 miesięcy
0 m-c

Wypełnij formularz oddzwonimy!

Wpisz poprawnie numer telefonu.
Przykład: 123456789
Wpisz poprawnie adres e-mail.
Przykład: przyklad@przyklad.pl
Wpisz poprawnie numer PESEL.
PESEL składa się z 11 cyfr.
Twoje dane są
w 100% bezpieczne
Wypełnij formularz
Poczekaj na kontakt
Ciesz się pożyczką!

Reprezentatywny przykład pożyczki

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. dla przedstawionej propozycji kredytu gotówkowego w kwocie 15 000 zł (całkowita kwota kredytu) zawartego na okres 48 miesięcy wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 07.06.2016 r. są następujące: oprocentowanie stałe 5,99%; całkowity koszt kredytu wynosi 3 792,33 zł i obejmuje prowizję za udzielenie kredytu 1629,71 zł, odsetki 2 162,62 zł, opłatę 0,00 zł za przelew środków z tytułu kredytu na rachunek Klienta. Całkowita kwota do zapłaty 18 792,33 zł; rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO 11,86 %; wysokość równych rat miesięcznych 1-47 wynosi 394,21 zł, ostatnia rata 394,06 zł.

Opłaty i RRSO

Do wyliczenia RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, jest konieczna wiedza o RSO - rocznej stopie oprocentowania oraz wszystkich opłatach wynikających z umowy z pożyczkodawcą. Dla pożyczek krótkoterminowych RSO wynosi zwykle czterokrotną wartość stopy lombardowej NBP. Pozostałe koszty stanowią: prowizje, opłaty przygotowawcze i ubezpieczenie. Są one różne w zależności od firmy pożyczkowej i muszą zostać wykazane w umowie podobnie jak wyliczona wartość RRSO. Jest to obowiązek narzucony przez prawo (m.in. ustawę o kredycie konsumenckim).

Konsekwencje w przypadku braku płatności lub opóźnień w płatnościach.

Sytuacja finansowa pożyczkobiorcy może się zmienić na tyle niekorzystnie, że nie będzie w stanie spłacić pożyczki w wyznaczonym terminie. Większość firm bierze to pod uwagę i dlatego oferuje swoim Klientom możliwość przedłużenia spłaty pożyczki. Klienci w pierwszej kolejności powinni skorzystać z tej opcji, aby uniknąć konsekwencji z tytułu przekroczenia terminu spłaty pożyczki. Większość firm udzielających pożyczek w przypadku braku spłaty pożyczki w określonym terminie płatności (o ile termin płatności nie został przedłużony po dokonaniu odpowiedniej opłaty za przedłużenie pożyczki) będzie naliczać Pożyczkobiorcy opłatę karną, której wysokość zostanie ustalona w umowie np. w wysokości 0,5 % kwoty pożyczki za każdy dzień opóźnienia oraz dodatkowo koszty czynności windykacyjnych. Ponadto należy liczyć się, że przekroczenie terminu spłaty wpłynie na ocenę zdolności kredytowej. Negatywna historia kredytowa ogranicza swobodne funkcjonowanie na rynku konsumenckim i utrudnia korzystanie z usług finansowych. Każda firma pożyczająca posiada procedury odzyskiwania wierzytelności, które wobec klientów z premedytacją unikających spłaty, z reguły powodują wszczęcie postępowania windykacyjnego, które może zakończyć się rozprawą sądową z nakazem komorniczym. Niedotrzymanie terminów spłaty pożyczki daje także możliwość umieszczenia negatywnego wpisu w Biurach Informacji Kredytowych.

Zasady przedłużania pożyczki.

Aby przedłużyć okres spłaty pożyczki należy skontaktować się z pożyczkodawcą oraz dokonać opłaty prowizji i ubezpieczenia oraz odsetek za dodatkowy okres. Zazwyczaj istnieje możliwość wielokrotnego przedłużenia zaciągniętej pożyczki pod warunkiem przestrzegania zapisów umowy.

Polityka odpowiedzialności udzielania kredytów.

Pożyczki udzielane są tylko osobom, w stosunku do których stwierdzi się, że są w stanie tę pożyczkę spłacić . Sprawdzana jest zdolność kredytowa oraz historia kredytowa. Sposób sprawdzania zdolności kredytowej Klienta może się różnić w zależności od firmy pożyczkowej. Ogólnie wymagania dotyczą : ukończenia 18 roku życia, obywatelstwa RP, wysokości dochodu, posiadania konta bankowego i telefonu komórkowego. Klienci przed podpisaniem umowy powinni szczegółowo zapoznać się z jej treścią, zwłaszcza w punktach dotyczących wysokości opłat oraz terminu spłaty.

Zgodność z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi pożyczek.

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia kredytodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.

Strona jest połączona z zautomatyzowanym systemem, będącym wyszukiwarką usług finansowych. System przetwarza zgłoszenia od klientów zainteresowanych usługami kredytowymi firm trzecich. Sam nie dostarcza przy tym, żadnych usług finansowych, a jedynie służy do łączenia ze sobą zainteresowanych stron. Nie jest także odpowiedzialny za wybraną metodę promowania tej strony internetowej, jest ona przeprowadzana przez zewnętrzne programy partnerskie. System nie jest odpowiedzialny za żadne decyzje które możesz podjąć na podstawie zawartości strony. Administratorem danych osobowych jest Eurofin Renata Zegzda. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Eurofin Renata Zegzda W razie wyrażenie zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawienie oferty oraz udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wypełnienie formularza kontaktowego z zaznaczeniem odpowiednich klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest tożsame z akeptacją regulaminu i polityki prywatości. Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne.